Beslisnota inzake Informatieverzoek arbitragezaak Staat - NAM