Convocatie annulering werkbezoek Commando Luchtstrijdkrachten en Special Operations Command