Verzoek de Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de gasmarkt en leveringszekerheid in de komende winter.