Beslisnota bij Kamerbrief inzake reactie op het verzoek van een burger om een registratiepunt in te stellen voor klachten over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)