Beslisnota bij brief Verslag van een schriftelijk overleg inzake ontwerpregeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (Kamerstuk 36200-A-76)