Beslisnota bij brief Reactie op verzoek commissie op ‘Joint industry statement from the Packaging Value Chain’