Convocatie gesprek Commissie Buitenlandse Zaken van het Zweedse parlement d.d. 11 oktober 2023