Beslisnota bij Kamerbrief inzake toezeggingen en moties n.a.v. het Commissiedebat MIRT van 5 juli 2023 en Tweeminutendebat MIRT van 6 juli 2023