Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang onderzoek naar de massaalbezwaarprocedure en direct aanpassen