Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over de gevolgen van dure benzine voor de grensregio