Convocatie rondetafelgesprek Vergunningverlening aan agrarische bedrijven - di 26 september