Beslisnota bij Beantwoording vragen van het lid Van Dijk over dubieuze investeringen in wapenbedrijven