Afschrift besluit van 8 september 2023, houdende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten Generaal