Convocatie inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Alcoholbesluit in verband met de aanwijzing van categorieën van personen en horecabedrijven - d.d. 27 september 2023, 14.00 uur