Internationale Fiscale Benchmark. Investeringen in exploratie en winning van aardgas op zee