Convocatie commissiedebat Digitaliserende overheid op 12 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur