Verzoek van het lid Klink (VVD) om de halfjaarlijkse rapportage te ontvangen over de mondiale ontwikkelingen op het gebied van voedselzekerheid zoals de commissie heeft verzocht in haar brief van 23 september 2022. (2022Z12194/2022D37213)