Definitief overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 28 september 2023