Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsreactie op het Gezondheidsraadadvies ‘vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken’ en reactie op verzoek commissie over de vaccinatiegraad in Amsterdam