Convocatie - GEEN DOORGANG - commissiedebat Landbouw en Visserijraad (11/12 december) op 6 december