Beslisnota bij de Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) (Kamerstuk 36342)