Beslisnota bij Kamerbrief inzake Geannoteerde agenda met inzet voor de Jaarvergadering 2023 Wereldbank