Beslisnota inzake Antwoord op vragen van de leden Beertema, Pouw-Verweij en Bisschop over het bericht dat Joodse studenten zich onveilig en ongewenst voelen op de Universiteit van Amsterdam