Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Haverkort over het Telegraaf artikel ‘afval scheiden is een grote bende’