Bijgewerkt t/m nr. 12 (nota van wijziging d.d. 20 september 2023)