Beslisnota bij Kamerbrief 36384 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en de Tunnelwet Westerschelde in verband met de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn