Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht ‘Pure Energie aast op bouw windpark tussen Woltersum, Ten Boer en Ten Post. Boeren worden verleid om grond beschikbaar te stellen