Convocatie technische briefing Over de spanningen in Europa m.b.t. kernwapens d.d. 24 oktober 2023