Toekomst financiële sector; Brief regering; Kabinetsreactie op het AIV-advies ‘Naar betere mondiale financiële verbondenheid’

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 In deze brief bied ik u mijn reactie aan op het advies «Naar betere mondiale financiële verbondenheid» van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . De AIV is gevraagd te adviseren over de coherentie op het terrein van internationale economische en financiële instellingen. De aanleiding voor dit verzoek was de verschuivende economische en politieke machtsverhoudingen in de wereld en de druk die dit levert op de internationaal economische en financiële architect…