Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen). De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Wassenaar, 5 februari 2015 Willem-Alexander…