Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen); Memorie van toelichting; Memorie van Toelichting

I. ALGEMEEN 1. Doel en aanleiding Dit voorstel van wet strekt tot implementatie van twee Europese richtlijnen. Het gaat om Richtlijn 2014/32/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt brengen van meetinstrumenten (hierna: richtlijn 2014/32/EU) en om Richtlijn 2014/31/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automat…