Vliegramp MH17; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over stand van zaken brief MH17 d.d. 18 december 2014

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de brief van 18 december 2014 inzake Stand van zaken MH17 (Kamerstuk 33 997, nr. 26 ). De Ministers en Staatssecretaris hebben deze vragen beantwoord bij brief van 3 februari 2015. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. De voorzitter van de commissie, Eijsink De griffier van de commissie, Van Toor Vraag 1 Hoeveel organisaties van nabestaanden bestaan er op dit moment …