Beleidsdoorlichting Wonen en Rijksdienst; Brief regering; Informatie over de onderzoeksopzet van een beleidsdoorlichting (artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 In de begroting Wonen en Rijksdienst is voor 2015 een beleidsdoorlichting van artikel 1 (woningmarkt) opgenomen. De Minister van Financiën heeft uw Kamer in zijn brief van 19 november 2014 toegezegd dat u voor de in 2015 aan uw Kamer te zenden beleidsdoorlichtingen separaat geïnformeerd zou worden over de opzet en vraagstelling (Kamerstuk 34 000, nr. 52 ). In deze brief ga ik in op de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 1 van de begroting Wonen en Rijksdienst. Bij beleidsdoorlichtin…