Vogelpestcrisis (Aviaire influenza); Brief regering; Opheffen ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 807Vogelpestcrisis (Aviaire influenza) Nr. 185 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 Op 21 januari jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over het opheffen van de beperkingen ter bestrijding van de uitbraak van vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 183). Een uitzondering hierop betrof de landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee. Zoals ik ook in deze brief heb aangegeven is er contact geweest met de Europese Commissie over de event…