Europese Raad; Motie; Motie van het lid Tony Van Dijck over geen cent meer overmaken aan Griekenland

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Griekenland zich keer op keer niet aan afspraken houdt en niet van plan is om de gehele schuld terug te betalen; verzoekt de regering, geen cent meer aan Griekenland over te maken en niet in te stemmen met welke vorm van schuldverlichting dan ook, en gaat over tot de orde van de dag. Tony van Dijck…