Europese Raad; Motie; Motie van het lid Bontes over inzetten op een vertrek van Griekenland uit de eurozone indien de Grieken zich niet volledig aan de financiële afspraken houden

De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in te zetten op een vertrek van Griekenland uit de eurozone indien de Grieken zich niet volledig aan de financiële afspraken houden, en gaat over tot de orde van de dag. Bontes…