Europese Raad; Motie; Motie van het lid Merkies over werken aan een oplossing waarbij meer tijd wordt geschapen om te komen tot betere afspraken met Griekenland

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het steunprogramma van de trojka aan Griekenland 28 februari verloopt; van mening dat Griekenland gebaat is bij meer tijd om nieuwe afspraken te maken met de onderhandelingspartners over een programma voor duurzaam herstel van de Griekse economie; verzoekt de regering, te werken aan een oplossing waarbij meer tijd wordt geschapen om te komen tot betere afspraken met Griekenland, en gaat over tot de orde van de dag. Merkies…