Terrorismebestrijding; Motie; Motie van het lid Bontes over een deltaplan voor de nationale veiligheid

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de gehele veiligheidsketen onder immense druk staat; overwegende dat Nederland de afgelopen jaren veel onveiliger is geworden door een groeiende terreurdreiging; verzoekt de regering, zo snel mogelijk met een deltaplan te komen voor onze nationale veiligheid, waarbij zowel het budget voor de inlichtingendiensten als de marechaussee wordt verdubbeld en de bezuinigingen op de politie worden teruggedraaid, en gaat over tot de orde van de dag. Bontes…