Terrorismebestrijding; Motie; Motie van het lid Bontes over landelijke topprioriteit voor het bestrijden van de wapenhandel

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland wordt overspoeld met zware automatische wapens, met name kalasjnikovs; overwegende dat de Amsterdamse politiechef Aalbersberg heeft aangegeven dat wapenhandel de afgelopen jaren niet hoog op de landelijke agenda stond en dat die prioriteit weer terug moet komen; verzoekt de regering om, van de bestrijding van wapenhandel een landelijke topprioriteit te maken, en gaat over tot de orde van de dag. Bontes…