Verbetering verantwoording en begroting; Brief commissie; Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over evaluatie kwaliteit suppletoire begrotingswetten

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 Op verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven heeft het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) van de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de suppletoire begrotingswetten bij de Najaarsnota 2014. In haar procedurevergadering van 12 februari 2015 heeft de commissie voor de Rijksuitgaven besloten de notitie, waarin de bevindingen en aanbevelingen van het BOR zijn neergelegd, tot haar notitie te maken (als bijlage bij deze brief opgenomen) en de Minister van Financiën om een beleidsmatige r…