Maatregelen op het gebied van autobelastingen (“Autobrief”); Brief regering; Beantwoording aanvullende vragen over de kabinetsreactie inzake de regels voor dieselauto's

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2015 Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen gesteld 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl door de fracties van het CDA, D66 en de ChristenUnie over de kabinetsreactie op de berichtgeving in de Telegraaf over dieselauto’s. De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld Vragen van de fracties van het CDA, D66 en ChristenUnie aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiën over beric…