EU-trendrapport 2015; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding EU-trendrapport 2015; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2015 Hierbij bieden wij u aan het op 3 februari 2015 door ons vastgestelde EU-trendrapport 2015; Ontwikkelingen in het financieel management van de Europese Unie 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl . Algemene Rekenkamer drs. Saskia J. Stuiveling, president drs. B. Goezinne, wnd. secretaris…