Ontwikkelingsraad; Brief regering; Aanbieding rapport inzake EU-begrotingssteun

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 Tijdens het algemeen overleg van 11 december 2014 (Kamerstuk 21 501-04, nr. 167 ) zegde ik toe uw Kamer te informeren over de omvang van de Europese begrotingssteun en de uitsplitsing over verschillende modaliteiten: algemene begrotingssteun (ABS), sectorale begrotingssteun (SBS) en stabiliteitssteun aan fragiele staten, op basis van een rapportage hierover van de Europese Commissie 1 Zie ook de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking van 12 december 2014 [Kamerstuk 21 …