Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; Brief regering; Stand van zaken van de onderhandelingen inzake ontwerpverordening Europese interne markt voor telecommunicatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 In de schriftelijke beantwoording van vragen van uw Kamer naar aanleiding van de Telecomraad van 27 november jl. (Kamerstuk 21 501-33, nr. 517 ), alsmede in het verslag van deze Raad (Kamerstuk 21 501-33, nr. 518 ) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen over de ontwerpverordening voor de Europese interne markt voor telecommunicatie. Hierbij stuur ik uw Kamer een beeld van de laatste stand van zaken van de onderhandelingen. Binnen de Raad is er overeenstemming over het feit dat …