Persoonsgebonden Budgetten; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 februari 2015, om een brief met daarin uitgesplitst het aantal mensen dat nog niet is uitbetaald in het kader van de invoering van het trekkingsrechten pgb

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2015 In de regeling van werkzaamheden van vandaag is gevraagd om een brief met daarin uitgesplitst het aantal mensen dat nog niet is uitbetaald in het kader van de invoering van het trekkingsrechten pgb (Handelingen II 2014/15, nr. 54 ). In mijn brief van heden heb ik aangegeven dat inmiddels 68.000 maandloners zijn betaald (Kamerstuk 25 657, nr. 129 ). Ik merk hierbij op dat er nog nieuwe zorgovereenkomsten binnenkomen. Deze kunnen leiden tot opwaartse bijstelling van het aantal maandloners. De overige zorgverl…