Leven Lang Leren; Motie; Motie van het lid Jasper Van Dijk over afzien van het experiment vraagfinanciering in het deeltijdonderwijs

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering een experiment wil doen met vraagfinanciering in het deeltijdonderwijs; constaterende dat de reguliere bekostiging vervalt en dat ook private opleidingen aanspraak kunnen maken op publiek geld door middel van vouchers; constaterende dat hoge collegegelden voor relevante (deeltijd-)oplei dingen gevraagd mogen worden; van mening dat dit neerkomt op een «privatisering» van het deeltijd onderwijs; verzoekt de regering, af te zien van het experiment met vraagfinanciering in het deeltijdonderwijs, en gaat over tot de orde van de …