Belastingdienst; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, om inzage in de Starbucks ruling

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 In het ordedebat van 3 februari 2015 heeft de heer Klaver mij verzocht om uw Kamer vertrouwelijk inzicht te geven in de ruling van Starbucks (Handelingen II 2014/15, nr. 49 , Regeling van Werkzaamheden). Zoals ik schreef in mijn brief van 2 februari 2015 kan het in bijzondere gevallen, waarin een cruciaal politiek oordeel zich toespitst op één specifiek geval, wenselijk zijn uw Kamer vertrouwelijk inzage te geven in een ruling (Kamerstuk 31 066, nr. 228 ). In beginsel beschouw ik Starbucks niet als zo’n geva…