Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche)

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 1 december 2014 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tiende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 204 ). De vragen en opmerkingen zijn op 15 januari 2015 aan de Minister van Infrastructuur en Milieu voorgelegd. Bij brief van 9 februari 2015 zijn de vragen beantwoord. De voorzitter van de commissie, Van Dekken De adjunct-griffier van de commissie, Jansma I Vragen en op…