Zelfstandigen zonder personeel in de zorg ; Brief regering; Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de zzp’er in de zorg.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2015 De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verzocht om de antwoorden op het «VSO over de brief van 10 oktober 2014 inzake de zzp’er in de zorg» (Kamerstuk 32 642, nr. 5 ) tijdig, voor het AO arbeidsmarktbeleid zorgsector op 12 februari aanstaande, te ontvangen. Ook heeft de commissie verzocht om de antwoorden op het «VSO Vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure)» (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 8 ) voor het AO kindermishan deling/Geweld in afhankelijkheidsre…