Gaswinning Groningen-veld; Motie; Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over onmiddellijk reduceren van het gaswinningsplafond tot 30 miljard m3 gas

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de risicoanalyses zoals uitgevoerd door SodM in 2013 voor het Loppersumcluster nog niet zijn gedaan voor de rest van het aardbevingsgebied en dat daardoor de veiligheidsrisico's voor de mensen in Groningen onvoldoende in beeld zijn; constaterende dat de Minister in Kamerstuk 33 529, nr. 28 heeft aangegeven dat een maximale inzet van de conversie-installaties het mogelijk maakt om de productie uit het Groningenveld terug te brengen tot circa 30 miljard kubieke meter per jaar; overwegende dat de veiligheid van onze inwoners voorop dient te …